எல்லாரும் முட்டாள்களேநாமே வித்துவான்கள் என்று
மற்றோரை முட்டாளாக்கதான்
இந்த முட்டாள் தினமோ?
வித்துவான் கள் என்று எண்ணுவோரே
தத்துவம் பேசாதீர்கள்
சுத்தி சுழலும் பூமியிலே
பித்தரைபோல அலையும் எல்லோரும் முட்டாள்களே

நாளாக நாளாக அரசியலில் வேறுபட்டு
மாறான வார்த்தைகள் பேசும்
அரசியல்வாதிகளின் ஏமாறும் யாவரும்
எப்போதும் முட்டாள்களே-அதுவும்
எம்மவர்களை காலாகாலமாக
தொடர்ந்தும் ஒரே பல்லவிபாடி
கடத்தும் ஏமாற்றிகள்
அப்பாவிகளாக எம்மவர்கள்
பாவப்பட்ட முட்டாள்கள்

பண்பாடு கொச்சைபடும் சில
சினிமாத்திரை நாயகர்களை
கண்டுவிட்டால் பெருமையாக
எல்லாமே கிடைத்துவிட்ட
அற்ப மகிழ்ச்சியோடு திரியும்
எல்லோரும் முட்டாள்களே.

குடும்பங்களில் கும்மாளம் அடிக்கும்
சின்னத்திரை நாடகங்கள்
எம்சொந்தகார பிரச்சனை போல
தூக்கியெடுத்து கதையளக்கும்
சொந்தங்களே யாவரும்
எப்போதும் முட்டாள்களே

இணையதளங்களில் இடைவிடாமல்
கணமேனும் குறையாமல்
வீணாக்கும் என்னைபோன்றோர்
பென்னம்பெரிய முட்டாள்கள்

தாங்களே நாயகர்கள் என
திமிர்கொண்டு பேசுவோரும்
என்னதாம் செய்வதென்று அறியாமலே
தலைக்கனத்தில் உலாவிவரும்
ரகமான முட்டாள்கள்

மனித நேயம் தெரியாத
சினத்தை பீறிடும்
அன்பென்பது அறவேதெரியாத
அற்புதமான முட்டாள்கள்
பணமே வாழ்க்கையென்று
பணம் வந்து பண்பை அறுத்து
மனமே இல்லாமல்
சிந்தனைகளை வேறாக்கிய
முட்டாள்கள் எந்த வகை
எனக்கு தெரியாத வகை

மொத்ததில் எல்லாமே
முட்டாள்களின் அடிப்படையாய்
சொட்டேனும் குறையாமல்
உலகமே இருக்கும்போது
மற்றோரை முட்டாளாக்குவதில்
அற்ப சந்தோஷம்காணும்
அன்பான அன்பர்களே
மொத்ததில் எல்லோரும் முட்டாள்களே

2 comments:

Unknown said...

வாழ்த்துக்கள்...
ஆனால்....
இணையத்தளத்தை இடைவிடாது பாவிப்போர் எல்லோரும்
நேரத்தை வீணாக்குவோர் அல்லர்

:) :) :)

-நலன் விரும்பி-

Unknown said...

Thinesh very very nice "Ellorum muddalkale" enpathu. So inku nanum muddala thinesh, itukkalam, but neer muddal ena eluthiyavattal ummai ethil muddal enru sonnero athil maddum than nanum muddalaka itupathai kanden, athatku enna seiyalam, nan muddalaka itukka vitumpavillai.

very nice anna.